• Full Time
  • Mechelen
  • Posted 9 months ago


AbAKUS it solutions

Expert in it comfort

Context van de werkopdracht
Het ERP programma heeft tot doel om de financiële, HR en techniek processen met behulp van de SAP technologie te standaardiseren en rationaliseren. De implementatie van de SAP software is in handen van SAP implementators die daarin bijgestaan worden door projectteams. Naast een project manager, proces eigenaren, key users en business analist bestaat dit ook uit een ICT team (architecten, ontwerpers, programmeurs, testers) dat verantwoordelijk is voor de integratie van de SAP software met de raakvlak-applicaties.
Voor deze werkopdracht zoeken we een Business Analist, waar de volgende activiteiten verwacht worden:
De volgende activiteiten worden verwacht van de kandidaat-uitvoerder:
1. Ondersteuning voorstudie en opmaak bestek
a. Opmaak Business Analyse (beschrijven van TO BE processen en functionele vereisten) & High Level Design (integraties, datamigraties, etc)
2. Ondersteuning blauwdruk tijdens implementatiefase
a. De business analisten faciliteren de SAP implementator in het capteren en detailleren van de business vereisten tijdens de workshops
b. De business analisten bewaken de scope van het bestek (vereistenbeheer)
c. De business analisten helpen de proces eigenaren en key users in de inhoudelijke vertaalslag tussen de huidige werkwijze en de SAP processen
d. De business analisten faciliteren de SAP implementator in het oplossen van gedetecteerde “Gaps”
e. De business analisten ondersteunt de project manager in de opmaak en analyse van eventuele scope veranderingen (change management proces)
3. Uitschrijven gedetailleerde raakvlak-processen
a. De business analisten doen gebruikersinterviews en beschrijven in detail de procesbeschrijvingen van de raakvlakcomponenten. Dergelijke beschrijvingen bevatten gedetailleerde BPMN zwembaandiagrammen met aanduiding van de gebruikte AS IS applicaties
b. Dit geeft input aan het ICT team ter realisatie van de te bouwen integraties
4. Ondersteunen data migratie
a. De business analisten faciliteren de business (proces eigenaren, key users) in het opkuisen van de te migreren data
b. De business analisten faciliteren de SAP implementator in de data migratie
5. Ondersteunen testen
a. De business analisten controleren de volledigheid van de scope aan testscenario’s
b. De business analisten geven ondersteuning tijdens de testen
6. Voorbereiden vervolgfases en daaraangekoppelde bestekken
a. De business analisten geven inhoudelijke ondersteuning aan de betrokken project manager(s) tijdens de opmaak en gunning van aanbestedingen voor deze projecten.
b. Zij geven input aan het ICT-team in het kader van de ICT vereisten en verwerken eveneens de standaarden van ICT in de bestekken
c. Zij inventariseren en analyseren de vereiste integraties
d. Zij werken actief mee in het uitschrijven van de bestekken

Taakomschrijving
1. Het analyseren van processen en business regels en het opstellen van uniforme werkwijze in SAP
2. Het in kaart brengen van functionele en niet-functionele vereisten en het beheren van deze vereisten.
3. Ondersteunen van de overige projectfases:
a. Ondersteunt de solution architect in het uitwerken van alternatieve oplossingen en opstellen van de architectuur voor de geselecteerde oplossing
b. Ondersteunt het opstellen van het plan van aanpak
c. Ondersteunt de ontwerpfase (= SAP blue printing fase)
d. Geeft ondersteuning bij de overdracht van oplossingen naar expertgebruikers
e. Geeft ondersteuning bij de acceptatietesten en datamigratie
f. Ondersteunt de go-live en nazorg

Ervaring en competenties
1. Ervaring met de analyse van informatiestromen en business rules
2. Ervaring met vereistenanalyse en vereistenbeheer
3. Ervaring met procesanalyse en modellering
4. Kennis SAP Best practice processen (preferentieel SAP PM)
5. Kennis BPMN

Taal : NL/EN + FR (meer punkt)
Ort : Brussels
Start : ASAP

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Postuler

ABAKUS it-solutions est une société où grain de folie et sérieux ne sont pas incompatibles! Rejoignez-nous!

et aidez-nous à fournir à nos clients le confort informatique qu'ils méritent!

Postuler